8. septembrie 2019

Spectacol extraordinar ”Grigore Leșe – Un secol de dor”

În cadrul manifestărilor prilejuite de Festivalul Internațional de Literatură ”Corona Carpatica – Zilele Revistei Cronograf”, sâmbătă, 7 septembrie 2019, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare a organizat un mare spectacol de simțire și gândire românească, ”Grigore Leșe – Un secol de dor”, alături de invitații săi, coregrafa Liliana Iorgulescu, compozitorul Ionică Pop și scriitorul Mihai Neamțu.
În cuvântul său de deschidere, managerul instituției organizatoare, Robert Laszlo a afirmat: „Au fost câteva zile de înaltă emulație, de descoperiri și redescoperiri ale unor rădăcini uitate, pe care o istorie nu de puține ori agrestă, a încercat să le curme.
Ne-am împărtășit la Satu Mare, experiențele, temerile și speranțele că rolul literaturii în societate va deveni tot mai pregnant, că mântuirea lumii poate fi posibilă doar prin forța taumaturgică a spiritului.
Spectacolul maestrului Grigore Leșe și al invitaților săi, Liliana Iorgulescu și compozitorul Ionică Pop, intitulat atât de sugestiv ”Un secol de dor” repune în discuție, prin mijloacele hieratice ale expresiei artistice, importanța și relevanța unei raportări identitare clare la un sistem de valori imuabil, izvorât dintr-o tradiție tulburătoare a unui neam care – poate printr-un adevărat miracol – a rezistat atâtor provocări și vicisitudine disolutive.
Spectacolul acesta este în același timp un apel la conștiință și poate mai adânc de atât, un semnal de alarmă dintr-o Atlantidă tot mai amenințată de un val globalizator și uniformizator.
Într-un mod cu adevărat fericit, acest mesaj va fi întărit de scriitorul și filosoful Mihai Neamțu, unul din spiritele luminate ale contemporaneității românești. În prezentarea sa, Mihai Neamțu abordează problematica devenirii noastre prin prisma valorilor primordiale ale neamului nostru, cele legate de creștinism, care, iată, ar putea constitui punctul de resurecție morală a unei societăți ce pare că nu-și mai poate recupera valorile primordiale.”
Într-o lume a disoluției identitare celebrul etnolog și interpret Grigore Leșe și invitații săi au adus în fața publicului savoarea magică a trăirii în autentic, în aura valorilor perene ale unui neam care-și soarbe vigoarea din rosturi mai presus de înțelesuri.
La rândul său, scriitorul Mihai Neamțu, a descifrat acele mecanisme de salvgardare națională care pot potența o resurecție națională salutară bazată pe rațiune și credință, pe demnitate și dreptate.
Fără îndoială, sătmărenii au avut parte de momente memorabile, cele care mai pot încă să ne întărească ideea că neamul românesc are forța și determinarea să revină între popoarele esențiale ale omenirii.

Galerie FOTO 

PaginaPrincipala, Prima, Ştiri
About dede.g