5. octombrie 2017

Regulamentul concursului de muzică populară – ″DANŢU΄ MÂNÂNŢĂILOR″

REGULAMENT  DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A FESTIVALULUI CONCURS DE FOLCLOR ″DANŢU΄ MÂNÂNŢĂILOR″ ediția a VII-a, 5 noiembrie 2017, ora 12:00

I. ORGANIZATORI
• Consiliul Judeţean Satu Mare
• Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare
II. PARTENERI
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare
• Casa de Cultură a Sindicatelor, Satu Mare
III. SCOPUL FESTIVALULUI
Scopul festivalului este acela de a stimula în rândul copiilor interesul pentru receptarea, păstrarea şi punerea în valoare a creaţiilor populare, a frumuseţii portului popular, apropierea de tradiţiile populare precum şi descoperirea, cultivarea şi promovarea tinerilor interpreţi vocali şi instrumentişti precum şi a formaţiilor de dansuri populare şi a ansamblurilor folclorice de copii.
Festivalul îşi propune să dezvolte relaţiile cultural interetnice, să păstreze identitatea culturală a fiecărei etnii şi să promoveze valorile acestora pe plan local şi naţional. Un alt scop al festivalului este contracararea tendinţelor de alterare, poluare şi vulgarizare a folclorului muzical, coregrafic şi a costumului popular specific judeţului nostru.
IV. CONDIŢII DE PARTICIPARE
La festival pot participa elevi din clasele 0 – VIII, solişti vocali, solişti instrumentişti, formaţii de dansuri şi ansambluri folclorice, reprezentând zonele folclorice ale judeţului precum şi ale tuturor naţionalităţilor.
Concursul se va desfăşura pe două categorii de vârstă:
• Clasele 0 – IV
• Clasele V – VIII
V. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul se va desfăşura pe trei secţiuni pentru ambele categorii de vârstă.
• Secţiunea I : Interpretare vocală
I.a. Solişti vocali
I.b. Grupuri vocale (grupuri de ţâpuritoare)
• Secţiunea II : Interpretare instrumentală
II.a. Solişti instrumentişti
II. b Grupuri instrumentale
• Secţiunea III : Formaţii coregrafice
III.a. Formaţii de dansuri
III.b. Ansambluri folclorice
VI. REPERTORIUL
Participanţii la secţiunea interpretare vocală de la categoria de
Varstă din clasele 0-IV vor prezenta în concurs o piesă de joc cu acompaniament
orchestral, iar participanții de la categoria de vârstă din clasele V -VIII au
obligaţia de a prezenta în concurs două piese:
• piesă fără acompaniament (doină, baladă, cântec lent)
• piesă de joc cu acompaniament orchestral (asigurat de organizatori)
Participanţii la secţiunea interpretare instrumentală categoria de vârstă din clasele 0-IV au obligaţia de a prezenta în concurs o piesa de joc cu acompaniament orchestral iar participantii de la categoria de varsta clasele V-VIII vor prezenta in concurs doua piese autentice :
• piesă fără acompaniament (doină)
• piesă cu acompaniament (asigurat de către organizatori)
Participanţii la formaţii coregrafice, formaţiile de dansuri au obligaţia de prezenta în concurs o suită de jocuri populare specifice zonei pe care o reprezintă cu acompaniament specific zonei (pe CD), iar ansamblurile folclorice au obligaţia să prezinte în concurs un program de cantece şi jocuri populare specifice zonei pe care o reprezintă.
Înscrierile se vor face până la data de 23 octombrie 2017 la sediul Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr 32 sau prin e-mail la adresele cjcreatie@yahoo.com si mariacarmensas@yahoo.com pe baza fişei de înscriere persoana de contact Maria Carmen Sas – tel. 0745798674.
VII. JURIUL
Va fi format din personalităţi din domeniul folclorului, coregrafiei, etnografiei precum şi reprezentanţi ai instituţiilor partenere.
Criteriile de apreciere vor fi:
– Autenticitatea liniei melodice şi a textului
– Calităţile artistice şi tehnice ale interpretului
– Respectarea specificului zonal
– Autenticitatea costumului popular
– Ţinuta artistică şi prezenţa scenică
VIII. PREMII
Organizatorii vor acorda următoarele premii:
MARELE PREMIU trofeul festivalului
Premiul I,
Premiul II,
Premiul III,
Menţiune
pentru fiecare secţiune de concurs pe cele două categorii.
Juriul îşi rezervă dreptul de a redistribui premiile în funcţie de numărul de participanţi pentru fiecare secţiune.
IX LOCUL DE DESFĂŞURARE
CASA DE CULTURÃ A SINDICATELOR Satu Mare
X POPULARIZAREA FESTIVALULUI
Va fi asigurată de posturile locale de radio şi televiziune precum şi de presa scrisă.
Manager,
Robert Laszlo
T.h. M.C.S

Ştiri
About dede.g