17. noiembrie 2021

Proiect cultural dedicat vechilor biserici de lemn codrenești

Centrul de Creație Satu Mare, partener într-un proiect cultural absolut inedit dedicat bisericilor de lemn codrenești
Bisericile de lemn din Zona Codrului: Bolda, Corund, Lelei și Stâna cuprinse în proiect
Joi 11 noiembrie 2021, având în vedere contextul epidemiologic actual, într-un format on-line a avut loc închiderea proiectului cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N) dedicat Bisericilor de lemn din Zona Codrului.
Din județul Satu Mare au participat la această conferință on-line: Robert Laszlo – managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și Maria Carmen Sas – referent al instituției, responsabil de proiect pe plan județean.
„Biserici de lemn din Zona Codrului – Tururi virtuale” este un proiect dedicat cercetării și promovării a 18 biserici vechi de lemn codrenești cu statut de monument istoric, care încă se păstrează într-o zonă etnografică întinsă pe suprafața județelor Satu Mare, Maramureș și Sălaj.
Proiectul, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, a fost derulat în perioada august-noiembrie 2021, de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș, în calitate de beneficiar, alături de opt parteneri, instituții și organizații din cele trei județe care dețin câte un „fragment de Codru”: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Asociația ARHAIC (Sălaj), Direcția Județeană pentru Cultură Maramureș, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, Ordinul Arhitecților din România – Filiala Nord-Vest, Serviciul Județean Maramureș al Arhivelor Naționale, Asociația Ghizilor de Turism Maramureș și Asociația pentru Promovarea Turismului și Dezvoltare Durabilă Nord-Vest.
Caracterul inovator al proiectului se reflectă și în datările dendrocronologice de care au beneficiat șase dintre bisericile incluse în proiect. Astfel, s-au scos la iveală informații valoroase privind anul edificării și evoluția constructivă pentru bisericile de lemn din Arduzel, Bicaz, Corund, Noțig, Orțâța și Ulciug, proiectul încărcându-se cu dimensiuni noi și deosebit de relevante.
O premieră în activitățile proiectului este și realizarea a nouă scurte filme documentare care prezintă bisericile de lemn din Zona Codrului ce pot fi văzute în aceeași secțiune a website-ului, Biserici de lemn ( https://codru.culturamm.ro/biserici-de-lemn/ ).
O altă componentă premieră a proiectului și a website-ului este existența secțiunii ”Lăcașuri dispărute” ( https://codru.culturamm.ro/lacasuri-disparute/ ), prin care dorim să întregim, în măsura în care se mai poate, zestrea pierdută a patrimoniului construit din Zona Codrului. Într-o manieră virtuală, electronică, din păcate singura posibilă, în secțiunea amintită, prezentăm succint o serie de informații relevante și fotografii cu biserici de lemn care s-au înălțat odinioară în aceste sate, dar nu mai există în prezent.
Bisericile vechi de lemn din Zona Codrului vor deveni mai cunoscute și, sperăm noi, mai apreciate, fiindcă tocmai s-a aprobat finanțarea pentru un proiect cultural care le are în centrul atenției. Proiectul urmărește cercetarea și promovarea bisericilor codrenești de lemn cu statut de monument, care încă se păstrează într-o zonă etnografică întinsă pe suprafața județelor Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Cele 18 biserici avute în vedere de proiect (din localitățile Arduzel, Bicaz, Bolda, Bulgari, Buzești, Chieșd, Corund, Derșida, Doba, Horoatu Cehului, Lelei, Nadiș, Noțig, Orțâța, Someș-Uileac, Stâna, Ulciug și Ulmeni) vor fi cercetate, fotografiate, filmate, unele datate dendrocronologic, promovate, pentru fiecare dintre aceste monumente realizându-se tururi virtuale concretizate în minimum 72 panorame imersive.
„Este al patrulea proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, pe care instituția noastră îl dedică zestrei de biserici vechi din cele, tot patru, zone etnografice ale județului Maramureș. Activitățile au demarat la începutul lunii august, iar rezultatele au să devină vizibile din noiembrie 2021.” – a declarat Rada Pavel, consultant comunicat al C.J.C.P.C.T. „Liviu Borlan” Maramureș.
Mulțumim pentru implicarea în realizarea cu succes a proiectului în județul Satu Mare: Direcției Județene de Cultură Satu Mare, domnului inginer, Mircea Lețiu pentru informațiile furnizate și deschiderea de care au dat dovadă, cât și autorităților locale, parohiilor și cetățenilor din localitățile cuprinse în proiect.
Evenimente, PaginaPrincipala, Prima, Ştiri
About Stirbu Loredana