15. iulie 2022

Istvanfi Gheza va primi titlul onorific de TEZAUR UMAN VIU

În cadrul celei de-a X – a ediții a PROGRAMULUI TEZAURE UMANE VII, la recomandarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, meșterul olar Istvanfi Gheza din Vama va primi titlul onorific de TEZAUR UMAN VIU.
Ministerul Culturii, prin Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, acordă titlul onorific de TEZAUR UMAN VIU, iar anul acesta printre cele 15 persoane purtătoare, creatoare și păstrătoare de patrimoniu cultural imaterial, la nivel național, se află și sătmăreanul Istvanfi Gheza – meșterul olar. Menționăm că olarul din Vama este al doilea sătmărean recompensat cu acest onorant titlu, după Floare Finta din Negrești Oaș, cea care l-a primit în 2012.
Cei care primesc această distincție transmit, prin talentul și efortul lor, un anumit element de patrimoniu cultural imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind, astfel, la asigurarea viabilității acestuia în cadrul comunităților.
În anul 2020 la editura Limes – Cluj, sub egida Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și a Consiliului Județean Satu Mare a apărut albumul trilingv; „ÎN DOGOAREA LUTULUI ARS: MEȘTERUL OLAR ISTVÁNFI GÉZA DIN VAMA”/„ IN THE HEAT OF BAKED CLAY THE MASTER POTTER ISTVÁNFI GÉZA OF VAMA”/ „AZ ÉGETETT AGYAG HEVÉBEN. VÁMFALUI ISTVÁNFI GÉZA FAZEKASMESTER” de Maria Carmen Sas – referent cultural al instituției.
În prefața albumului, Robert Laszlo – managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare declara: „Albumul de față nu-i altceva decât o fereastră deschisă înspre lumea olarului, înspre acel univers unde pământul capătă limpezimea cerului, unde omul nu este decât un simplu intermediar între vremelnicie și eternitate. Ultimul olar al Sătmarului ne trimite încă, mesaje despre o lume care nu are voie să dispară, chiar dacă valuri potrivnice izbesc tot mai puternic această ultimă fortăreață a unei Atlantide, care, iată se încăpățânează să nu se scufunde…”
Astfel, la lansarea sesiunii de depunere a dosarelor de candidatură pentru obținerea titlului de TEZAUR UMAN VIU de către Ministerul Culturii în data de 15 februarie 2022, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, prin: Robert Laszlo – managerul instituției; dr. Felician Pop – directorul adjunct și Maria Carmen Sas – referent au întreprins toate demersurile necesare pentru a întocmi dosarul de candidatură pentru meșterul olar Istvanfi Gheza. Un aport la întocmirea referatului de către un specialist în domeniul patrimoniului cultural imaterial, în vederea depunerii candidaturii l-a avut și dr. Mara Lobonț Pușcaș – șefa secției de etnografie a Muzeului Județean Satu Mare.
Astfel, anul acesta vor primi titlul onorific de TEZAUR UMAN VIU următorii:
1. Istvanfi Gheza – jud. Satu Mare (prelucrarea lutului – olărit)
2. Andrei Gheorghe – jud. Iași (prelucrarea lutului)
3. Bacea Nicolae – jud. Bistrița-Năsăud (prelucrarea pieilor și blănurilor – cojocărit)
4. Balâc Liviu – jud. Buzău (prelucrarea lemnului – realizare icoane din lemn)
5. Bordea Iosif – jud. Cluj (cărbunărit)
6. Borza Petru – jud. Hunedoara (prelucrarea lutului – olărit)
7. Băbu Maria – jud. Gorj (alimentație, tehnici de pregătire alimentară)
8. Cojocariu Aurica – jud. Botoșani (prelucrare fibre și fire textile)
9. Comăneciu Neculai – jud. Bacău (prelucrarea lemnului)
10. Hotopilă Ileana – jud. Suceava (pictură cu ceară pe coaja ouălor)
11. Ilyés Mihály – jud. Harghita (prelucrarea lutului)
12. Lungociu Angelica – jud. Brașov (instalații de tehnică populară – vâltoare)
13. Nagy Margareta – jud. Mureș (prelucrarea lemnului, împletitul vegetalelor)
14. Olivotto Viorica – jud. Argeș (cusături și țesături populare)
15. Șușca Vasile – jud. Maramureș (realizare obiecte cu utilizare rituală – măști populare)
Pornit ca o inițiativă UNESCO pentru salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial, programul face parte din măsurile luate de Ministerul Culturii în conformitate cu Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial și urmărește identificarea și recunoașterea la nivel național a celor care sunt creatori și păstrători ai valorilor tradiționale, în cadrul comunităților din care fac parte.
Titlul de TEZAUR UMAN VIU este viager, personal și netransmisibil și se acordă pentru România de către Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. Programul funcționează în baza Ordinului Ministrului Culturii nr. 2491 din 27.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU, amendat prin Ordinul Ministrului Culturii privind modificarea OMC nr. 2491/27.11.2009.
Evenimente, PaginaPrincipala, Prima, Ştiri
About Stirbu Loredana