17. aprilie 2015

ANUNȚ

În data de 14.05 2015, se va organiza concurs pentru ocuparea postului de referent,
conform H.G. Nr.286/2011.
Depunerea dosarului se va efectua până la data de 05.05.2015 la sediul CJCPCT Satu Mare. Dosarul va cuprinde: – cererea de înscriere, – copia actului de identitate, – copia actelor de studii, – cazierul judiciar, – adeverință medicală, – curriculum vitae, Condițiile necesare pentru ocuparea postului de referent sunt: – studii medii Proba de concurs va fi în data 14.05.2015 – în scris, de la ora 10,30 – interviu, de la ora 14.00 la sediul CJCPCT Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 32

Bibliografia – legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, – O:U:G: nr 118/2006 privind înființarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, – Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, – Ordinul nr. 2861/2009 emis de Ministerul Finanțelor Publice care prevede inventarierea patrimoniului. Legea contabilității nr. 82/1991(republicată) cu completările ulterioare, – Legea privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile publice nr. 447/204.

DIRECTOR

LASZLO ROBERT

Ştiri
About dede.g