31. octombrie 2016

Anunț organizare concurs de angajare !

În data de 22. 11. 2016 CJCPCT Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de referent debutant în cadrul Biroului Financiar Contabil conform H.G. Nr.286/2011

Depunerea dosarului se va face până la data de 11 Noiembrie 2016 la sediul CJCPCT Satu Mare la Biroul Financiar-Contabil
Dosarul va cuprinde: – cererea de înscriere, – copia actului de identitate, – copia actelor de studii, – cazierul judiciar, – adeverință medicală, – Curriculum Vitae, Condițiile necesare pentru ocuparea postului de referent debutant sunt: – studii medii

Bibliografia – legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, – O.U.G. nr 118/2006 privind înființarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, – Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, – Ordinul nr. 2861/2009 emis de Ministerul Finanțelor Publice care prevede inventarierea patrimoniului. Legea contabilității nr. 82/1991(republicată) cu completările ulterioare, – Legea privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile publice nr. 447/2004
Proba de concurs va avea loc în data de 22 Noiembrie 2016 -scris de la ora 10:30
23Noiembrie 2016 -interviu de la ora 14:00
la sediul CJCPCT Satu Mare str. Mihai Viteazu nr.32

Persoană de contact d-na BOGAN RUS RODICA telefon 0361407511

MANAGER

LASZLO ROBERT

Ştiri
About dede.g