14. noiembrie 2016

Anunț candidați admiși !

centru

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE REFERENT DEBUTANT ÎN CADRUL BIROULUI FINANCIAR CONTABIL

1. BARBOR ANDREA Referent debutant în cadrul Biroului Financiar Contabil, la nivelul studiilor- medii C.J.C.P.C.T. Satu Mare
ADMIS
2.
BREAZ BOGDĂNEL- PATRICK
Referent debutant în cadrul Biroului Financiar Contabil, la nivelul studiilor- medii C.J.C.P.C.T. Satu Mare ADMIS
3. GELLEN ORSOLYA Referent debutant în cadrul Biroului Financiar Contabil, la nivelul studiilor- medii C.J.C.P.C.T. Satu Mare ADMIS
4. SZAUFTMAN ANA MARIA Referent debutant în cadrul Biroului Financiar Contabil, la nivelul studiilor- medii C.J.C.P.C.T. Satu Mare ADMIS
5. ȘTEȚ RADU IOAN Referent debutant în cadrul Biroului Financiar Contabil, la nivelul studiilor- medii ADMIS

Afişat azi, 14.11.2016, ora 10:00, la sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și pe site ul instituției www.traditiesm.ro

Președinte comisie: Robert Laszlo – manager, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare

Ştiri
About dede.g