23. octombrie 2016

Anunț, concurs de ocupare a unui post vacant

În data de 15.11. 2016 CJCPCT Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de referent debutant studii superioare în cadrul Biroului Financiar Contabil conform H.G. Nr.286/2011.

Depunerea dosarului se va face până la data de 31 Octombrie 2016 la sediul CJCPCT Satu Mare la Biroul Financiar-Contabil
Dosarul va cuprinde: – cererea de înscriere, – copia actului de identitate, – copia actelor de studii, – cazierul judiciar, – adeverință medicală, – Curriculum Vitae, Condițiile necesare pentru ocuparea postului de referent debutant studii superioare sunt: – studii superioare economice
– competențe de utilizare PC atestate prin certificat

Bibliografia: – Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, – O.U.G. nr 118/2006 privind înființarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, – Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, – Ordinul nr. 2861/2009 emis de Ministerul Finanțelor Publice care prevede inventarierea patrimoniului. – Legea contabilității nr. 82/1991(republicată) cu completările ulterioare, – Legea privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile publice nr. 447/2004

Proba de concurs va avea loc în data de 15 Noiembrie 2016 -scris de la ora 10:00
16 Noiembrie 2016 -interviu de la ora 12:00
la sediul CJCPCT Satu Mare str. Mihai Viteazu nr.32

Persoana de contact d -na BOGAN RUS RODICA telefon 0361407511

MANAGER,

LASZLO ROBERT

Ştiri
About dede.g