18. martie 2016

Anunț

CJCPCT SATU MARE organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postul de consultant artistic II , în cadrul Compartimentului Pograme- Proiecte, conform H.G. Nr.286/2011.

Proba de concurs va avea loc în data 11 aprilie 2016 – în scris, de la ora 10,00 12 aprilie 2016 – interviu, de la ora 12.00 la sediul CJCPCT Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 32
Depunerea dosarului se va efectua până la data de 29 martie 2016 la sediul CJCPCT Satu Mare la Biroul Financiar-Contabil
Dosarul va cuprinde: – cererea de înscriere, – copia actului de identitate, – copia actelor de studii, – cazierul judiciar, – adeverință medicală, – curriculum vitae, Condițiile necesare pentru ocuparea postului de consultant artistic ll sunt: – studii superioare în domeniul muzical
– experiență relevantă în domeniul cultural
– vechime 3ani
Bibliografia
Leg nr. 53/203 privind Codul Muncii cu modificarile si compectarile ulterioare
O .U.G NR. 118//2006 privind infiintarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale
Legea 447/2004 privind Codul de Conduita a personalului contactual din autoritatile si institutiile publice
Legea nr 215/2001 privind administratia publica locală

Telefon 0361407511

MANAGER

LASZLO ROBERT

Ştiri
About dede.g