17. decembrie 2015

Anunț

CJCPCT SATU MARE organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postul de referent debutant, în cadrul Compartimentului financiar contabil, conform H.G. Nr.286/2011.
Proba de concurs va avea loc în data 14 ianuarie 2016 – în scris, de la ora 10,00 15 ianuarie 2016 – interviu, de la ora 12.00 la sediul CJCPCT Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 32
Depunerea dosarului se va efectua până la data de 08 ianuarie 2016 la sediul CJCPCT Satu Mare la contabilitate.
Dosarul va cuprinde: – cererea de înscriere, – copia actului de identitate, – copia actelor de studii, – cazierul judiciar, – adeverință medicală, – curriculum vitae, Condițiile necesare pentru ocuparea postului de referent debutant sunt: – studii medii
Bibliografia:
Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare:
O.N.G. nr 118/2006 privind înființarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale:
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală:
Ordinul nr. 286/2009 emis de Ministerul Finanțelor Publice care prevede inventarierea patrimoniului:
Legea contabilității nr. 82/1991( republicată) cu completările ulterioare.
Legea privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și institușiile publice nr. 447/2004

Persoana de contact d -na BOGAN RUS RODICA telefon 0361407511

Ştiri
About dede.g