14. august 2015

Anunţ

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE SATU MARE

Str. MIHAI VITEAZU nr.32 Telefon:0361.407511

                              ANUNŢ

În data de   07 septembrie  2015,se va organiza concurs pentru ocuparea postului de  consultant artistic , conform H.G. Nr.286/2011.

Depunerea dosarului se va efectua până la data de  02 septembrie 2015  la sediul CJCPCT Satu Mare.

Dosarul va cuprinde:

 – cererea de înscriere,

 – copia actului de identitate,

– copia actelor de studii,

 – cazierul judiciar,

– adeverinţă medicală,

– curriculum vitae,

Condiţiile necesare pentru ocuparea postului de consultant artistic  sunt:

– studii superioare socio umaniste

-vechime în muncă minim 7 ani

 -experienţă relevantă în domeniul creaţiei şi mişcării literare

Proba de concurs va avea loc în data 07 septembrie2015    – în scris, de la ora 10,30  interviu, de la ora 14.00   la sediul CJCPCT Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 32

Persoana de contact  d -na BOGAN RUS RODICA telefon  0361407511

 BIBLIOGRAFIA:

     – Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare.

     – O.U.G. Nr. 118/2006 privind înfiinţarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale.

     – Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

     –  Legea privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice nr. 447/2004.

DIRECTOR,

LASZLO ROBERT

Ştiri
About dede.g