5. august 2015

Anunt

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA
ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE
SATU MARE
Str. MIHAI VITEAZU nr.32
Telefon:0361.407511
Nr.2026/05.08.2015

ANUNȚ

În data de 27 august 2015, se va organiza concurs pentru ocuparea postului de referent debutant din cadrul biroului financiar contabil, conform H.G. Nr.286/2011.
Depunerea dosarului se va efectua până la data de 20 august 2015 la sediul CJCPCT Satu Mare.
Dosarul va cuprinde:
– cererea de înscriere,
– copia actului de identitate,
– copia actelor de studii,
– cazierul judiciar,
– adeverință medicală,
– curriculum vitae,
Condițiile necesare pentru ocuparea postului de referent sunt:
– studii medii
Proba de concurs va avea loc în data de 27 august 2015 – în scris, de la ora 10,30 – interviu, de la ora 14.00
la sediul CJCPCT Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 32

Bibliografia

– legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, – OUG: nr 118/2006 privind înființarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale,
– Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
– Ordinul nr. 2861/2009 emis de Ministerul Finanțelor Publice care prevede inventarierea patrimoniului.
– Legea contabilității nr. 82/1991(republicată) cu completările ulterioare,
– Legea privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile publice nr. 447/204.

DIRECTOR

LASZLO ROBERT

Ştiri
About dede.g