17. decembrie 2015

Anunț

CJCPCT SATU MARE organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postul de consultant artistic debutant, în cadrul Compartimentului Artistic, conform H.G. Nr.286/2011.

Proba de concurs va avea loc în data 18 ianuarie 2016 – în scris, de la ora 10,00 19 ianuarie 2016 – interviu, de la ora 12.00 la sediul CJCPCT Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 32
Depunerea dosarului se va efectua până la data de 11 ianuarie 2016 la sediul CJCPCT Satu Mare la contabilitate.
Dosarul va cuprinde: – cererea de înscriere, – copia actului de identitate, – copia actelor de studii, – cazierul judiciar, – adeverință medicală, – curriculum vitae, Condițiile necesare pentru ocuparea postului de referent debutant sunt: – studii superioare în domeniul socio uman
– experiență relevantă în domeniul cultural
Bibliografia:
Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare:
O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale:
Legea nr215/2001 privind administrația publică locală:
Legea privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice nr 447/2004
Persoana de contact d -na BOGAN RUS RODICA telefon 0361407511

Ştiri
About dede.g