21. martie 2022

Amenajarea sediului Centrului de Creație a fost inclusă pe lista sinteză a CNI (Compania Națională de Investiții)

Având în vedere adresa prin care am solicitat realizarea obiectivului de investiții „AMENAJAREA SEDIULUI CENTRULUI JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE SATU MARE” am fost informați că obiectivul de investiții a fost introdus pe lista sinteză a subprogramului „Așezăminte culturale”, iar finanțarea obiectivului de investiții solicitat, se va realiza în corelare cu alocațiile bugetare destinate subprogramelor din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social derulat de „C.N.I.” – S.A. în baza O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A. cu modificările și completările ulterioare.
DESCRIEREA INVESTIȚIEI
Construcția are regimul de înălțime S+P, se dorește amenajarea podului clădirii, rezultând un regim de înălțime- S+P+M.
Se dorește conservarea (domeniile vizate în conservare fiind: întreținerea, consolidarea, conservarea propriu-zisă, revitalizarea și reabilitarea) pentru a împiedica sau a preveni degradarea acestei construcții, astfel ar fi oprită avansarea unor procese de degradare și ar menține și perpetua pe termen nelimitat starea prezentă a edificiului.
Funcția construcției va rămâne neschimbată, în momentul de față la parterul și demisolul clădirii funcționează Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare.
Se propune reabilitarea fațadelor clădirii, termoizolarea clădirii și amenajarea subspațiului din podul clădirii în vederea realizării unor spațiii în care se vor desfășura activități specifice Centrului, respectiv o zonă de expoziții și vernisaje/ prezentări/ conferințe, spații destinate unor ateliere de creație, grupuri sanitare care să deservească nivelul. La parterul clădirii se va realiza o scară care să facă legătura între cele două niveluri, respectiv între parter și mansardă. Se propune și realizarea unui nou acces în clădire, care să facă mai direct legătura dintre spațiul exterior și spațiul interior nou creat (mansarda propusă). De asemenea, se vor înlocui elementele deteriorate din cadrul subansamblului de structură portantă istorică – șarpanta și se va înlocui învelitoarea existentă.
Ar putea fi o imagine cu cer
PaginaPrincipala, Prima, Ştiri
About Stirbu Loredana