Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare este o instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare,  având ca şi atribuţii principale: conservarea şi promovarea culturii tradiţionale sătmărene.Activitatea culturală a instituţiei se desfăşoară pe teritoriul judeţului Satu Mare, pentru probleme de interes local şi judeţean, reprezintă tradiţiile locale pe plan intern şi internaţional, asigură realizarea atribuţiilor autorităţii administraţiei publice judeţene stabilite prin lege şi alte acte normative, precum şi cele care rezultă din hotărârile Consiliului Judeţean Satu Mare. Finanţarea se realizează din venituri proprii şi din alocaţii bugetare de stat prin bugetul Consiliului Judeţean Satu Mare.

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare funcţionează în imobilul din str. Mihai Viteazu nr. 32, Satu Mare. Este o instituţie publică de cultură şi are următoarele atribuţii:cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice stadiului fiecărei zone etnofolclorice a judeţului;

 • protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane, constituind banca de date şi valori;
 • coordonarea şi îndrumarea din punct de vedere metodologic, în plan judeţean, a activităţii aşezămintelor culturale;
 • elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în toate genurile artei interpretative profesioniste;
 • iniţierea unor proiecte de sprijinire şi afirmarea a creatorilor populari pentru protejarea acestora împotriva denaturărilor;
 • elaborarea unor proiecte atractive de educaţie permanentă;
 • conservarea şi transmiterea valorilor artistice ale comunităţii locale, păstrarea şi cultivarea specificului local;
 • stimularea creativităţii şi talentului creatorilor populari;
 • revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale;
 • cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare;
 • valorificarea obiceiurilor tradiţionale din fiecare comunitate locală;
 • sprijinirea activităţii aşezămintelor culturale din domeniul perfecţionării formatorilor şi al perfecţionării personalului de specialitate;
 • editarea şi difuzarea de publicaţii în domeniul educaţiei permanente pentru reţeaua judeţeană a aşezămintelor culturale;
 • realizarea unor programe de educaţie permanentă în parteneriat cu înstituţiile de specialitate din ţară şi din străinătate;
 • iniţierea şi sprijinirea de proiecte şi programe de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare;
 • propune zone de obiceiuri şi tradiţii populare protejate din cadrul judeţului;
 • efectuarea de studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare şi meşteşugurile tradiţionale;
 • asigurarea de asistenţă de specialitate la acţiunile organizate pe plan local;
 • iniţierea şi aplicarea de programe pentru conservarea şi protejarea acestora.