16. februarie 2024

„Tezaurele Umane Vii” vor beneficia de indemnizație de merit pentru domeniul culturii

În ședința Guvernului României din 18 decembrie 2023, s-a adoptat HG- ul privind completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 859/2003.
Persoanele care dețin titlul de ”Tezaure umane vii” vor putea beneficia de indemnizație de merit pentru domeniul culturii. Actul normativ prin care se stabilesc criteriile de atribuire a indemnizației de merit în domeniul patrimoniului cultural imaterial mai menționează că pentru a primi indemnizația de merit pentru domeniul culturii, aceste persoane trebuie să aibă vechime neîntreruptă în promovarea patrimoniului cultural imaterial, merite excepționale în realizarea, interpretarea, păstrarea, transmiterea, punerea în valoare ori crearea elementelor patrimoniului cultural imaterial.
Anul acesta, în cadrul Galei de decernare a titlului de „Tezaure Umane Vii” 2023, Robert Laszlo – managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare a ridicat problema recompensării meșterilor populari din România care primesc acest titlu, ca pe lângă o simplă diplomă, să se găsească o formulă de răsplătire a acestor „Tezaure Umane Vii”, audiența prezentă în sală din toată țara, aplaudându-i propunerea.
Județul Satu Mare are trei Tezaure Umane Vii: Floare Finta din Negrești Oaș, cea care l-a primit în 2012, meșterul olar – Istvanfi Gheza din Vama, care a fost distins cu acest titlu în anul 2022 și Emilia Zamfira Grosoș din Soconzel, distinsă în anul 2023.
Titlul de ”Tezaur Uman Viu” este viager, personal și netransmisibil și se acordă de către Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, care funcționează pe lângă Ministerul Culturii..
Indemnizațiile de merit se acordă personalităților române de prestigiu ale științei, culturii și sportului. Numărul total de indemnizații este stabilit prin lege, respectiv 1650 de indemnizații, repartizate pe domenii.
Pornit ca o inițiativă UNESCO pentru salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial, programul face parte din măsurile luate de Ministerul Culturii în conformitate cu Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial și urmărește identificarea și recunoașterea la nivel național a celor care sunt creatori și păstrători ai valorilor tradiționale, în cadrul comunităților din care fac parte.
Titlul de TEZAUR UMAN VIU este viager, personal și netransmisibil și se acordă pentru România de către Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. Programul funcționează în baza Ordinului Ministrului Culturii nr. 2491 din 27.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU, amendat prin Ordinul Ministrului Culturii privind modificarea OMC nr. 2491/27.11.2009.
PaginaPrincipala, Prima, Ştiri
About Stirbu Loredana