Robert Laszlo – Manager

Organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea structurii organizatorice, asigură informarea permanentătelui Consiliului Judeţean cu atribuţii în domeniul de activitate a Centrului;
Asigură condiţiile de îndeplinire şi respectare a criteriilor de autorizare a instituţiei şi asigură conducerea activităţii curente a instituţiei;
Urmăreşte respectarea normelor de muncă, conduită şi disciplină a salariaţilor şi elaborează programele de activitate;
Propune modificări ale atribuţiilor în domeniul specific instituţiei, precum şi propuneri de modificare a structurii respective pe care le înaintează preşedintelui sau vicepreşedintelui Consiliului Judeţean cu atribuţii în domeniul de activitate a Centrului;
Este ordonator terţiar de credite şi răspunde de cunoaşterea la zi a legislaţiei de către toţi angajaţii Centrului;
Hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
Reprezintă şi angajează instituţia în relaţiile cu persoanele juridice din ţară şi străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale;
Informează trimestrial consiliul de conducere asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii;
Angajează personal de specialitate şi administrativ în concordanţă cu reglementările în vigoare;
Întocmeşte fişele posturilor prevăzute în structura organizatorică şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor şi respectarea atribuţiilor concrete ale personalului din subordine;
Răspunde de înregistrarea proiectelor şi activităţilor în Calendarul anual al Centrului, cât şi de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire
Informează periodic Consiliul Judeţean asupra realizării obiectivelor stabilite şi propune măsurile necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime şi asigurarea calităţii proiectelor;
Directorul este preşedinte al Consiliului de Administraţie, iar activitatea sa este sprijinită de Consiliul de Administraţie;
Directorul emite decizii;
Coordonează metodologic activitatea aşezămintelor culturale la nivel de judeţ, respectiv Cămine culturale, Case de cultură, Universităţi populare;
Iniţiază proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice, pentru protecţia acestuia împotriva denaturărilor şi falsificărilor;
Elaborează proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;
Păstrează şi cultivă specificul zonal;
Stimulează creativitatea şi talentul;
Dezvoltă schimburi culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.
Colaborează cu instituţii de cultură culturale de interes judeţean, cât şi cu alte organe ale Administraţiei publice locale, autorităţi din alte judeţe şi instituţii/organizaţii internaţionale pentru realizarea în comun a unor proiecte culturale de interes local, naţional şi european;
Colaborează cu unele direcţii şi compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean;

muresanpetruColaborează şi coordonează activitatea personalului de specialitate din subordine privind tradiţiile şi creaţia populară la nivel de judeţ;
Însuşirea informaţiilor privind activitatea cultural artistică la nivel naţional şi internaţional;
Iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul culturii tradiţionale;
Colaborează la întocmirea programului de activitate al centrului în conformitate cu regulamentul   de organizare şi funcţionare;
Coordonează metodologic activitatea aşezămintelor culturale la nivel de judeţ;
Participă la activităţi privind culegerile de folclor specifice fiecărei zone etnofolclorice a judeţului;
Asigură asistenţă de specialitate ansamblurilor din judeţ;
Cultivă valori autentice creaţiei populare contemporane;
Organizează programe adecvate intereselor şi preocupărilor locuitorilor, valorificând obiceiurile tradiţionale populare şi meşteşugăreşti din comunitatea fiecărei zone folclorice a judeţului;
Dezvoltă schimburi culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional;
Îl înlocuieşte pe director în perioada concediului de odihnă.

Felician Pop – Director Adjunct

 

 

 

 

 

 

 

Bogan Rus Rodica – Contabil șef

 

 

 

 

 

Mircea Câcu – Consultant artistic

cacu

 

 

 

 

 

Enyedi Ştefan – Consultant artistic

enyedistefan

 

 

 

 

 

 

Gabriel Pustai – Consultant Artistic

gabi-pustai

 

 

 

 

 

Anișoara Erdei – Referent de Specialitate

anisoara

 

 

 

 

 

Pușkaș Gabriella – Referent contabil

puskas-gabriella

 

 

 

 

 

Gheorghe Cheregi – Referent contabil

gheorghe-chereji

 

 

 

 

 

Gellen Orsolya – Referant contabil

orsolya

 

 

 

 

 

Loredana Ştirbu – Consultant artistic

lore

 

 

 

 

 

George Negrea – Consultant artistic

 

 

 

 

 

Sas Carmen Maria – Consultant artistic

sascarmen

 

 

 

 

 

 

Teodor Bilț – Muncitor