29. martie 2016

Anunț licitație

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr. 32, telefon, 0261-768975, 0361407511 organizează LICITAȚIE PUBLICĂ – CU OFERTĂ PRIN STRIGARE, pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 183,65 mp, situat la subsolul imobilului din municipiul Satu Mare, str. Mihai Viteazul nr. 32, înscris în C.F. nr. 173199 Satu Mare, aflat în domeniul public al judeţului Satu Mare şi în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, precum și a unei suprafețe de teren de 83 mp având același regim juridic.
Data limită și locul de depunere a documentelor de eligibilitate de către ofertanți: 19.04.2016, ora 9:00, la sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare.
Data și locul verificării eligibilității ofertanților: 19.04.2016, ora 10:00, la sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, biroul Financiar- Contabil.
Data și locul de deschidere a licitației: 19.04.2016, ora 13:00, la sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, în Galeria de Artă a Centrului Județean penru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale.
Documentația de licitație poate fi obținută, contra cost (50 lei/buc), la la sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, biroul Financiar Contabil, în zilele lucrătoare, între orele 09:00-16:00.

Ştiri
About dede.g